Haal het maximale uit jezelf

Selectieturnen is een vervolg op recreatief turnen. Je kan je niet zomaar aanmelden voor de selectie, hiervoor zijn proefdagen, of je kan voor de selectie gevraagd worden.

Lesinformatie

Bekijk het lesrooster voor actuele les informatie.

Kijk voor de actuele lesroosters op : Lesdata