Naar
aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft genomen en de adviezen van het RIVM willen wij u het volgend laten weten.

          Alle Turn, Dans en Freerun trainingen gaan tot nader order NIET door.
          Wij zullen u informeren als we de trainingen weer oppakken voor de groep van uw zoon/dochter.