Een jonge vereniging met een rijke historie

Hosema is opgericht in 2007 nadat bleek dat er behoefte was aan een gymvereniging. Ze is daarmee een enorm jonge vereniging. Begonnen met lessen voor peuters en kleuters is Hosema ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste verenigingen binnen gemeente Horst aan de Maas. Naast peuter en kleutergym bied Hosema ondertussen ook turnen, selectieturnen, en freerunning aan. Is het dan zomaar begonnen in 2007? Absoluut niet! Hosema kent een geschiedenis die veel rijker is. 

Oprichting Hosema

In het verleden hebben de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Sevenum twee gymnastiekverenigingen gekend, te weten Hellas Horst en Swentibold Sevenum. Swentibold sevenum is in 1931 opgericht en was jarenlang net als de voetbalvereniging uit Sevenum een sportvereniging. In 2000 is uiteindelijk besloten om de gymnastiekvereniging op te heffen vanwege een chronisch tekort aan gediplomeerde leiding. Hellas Horst is tot 1990 officieel lid geweest van de KNGB (voorloper KNGU). Naast een selectiegroep beschikte Hellas over enkele gemengde groepen (jongens- en meisjes turnen). Met de selectiegroep werden districtswedstrijden bezocht. Daarnaast werden door de vereniging enkele activiteiten naast het turnen georganiseerd. In Juli 2002 is de vereniging uiteindelijk definitief opgedoekt.

De dichtstbijzijnde gymnastiekvereniging voor inwoners uit de gemeente Horst en Sevenum is te vinden in gemeente Meerlo-Wanssum. GV Wanssum is een louter recreatieve vereniging met een aanbod voor meisjesturnen (7-11 jaar) en seniorengym.

Medio 2003 hebben de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum besloten om de krachten te bundelen op het gebied van sportbeleid. Onder de naam Sport 3 is een gezamenlijk projectplan opgesteld met als voornaamste doel inwoners uit de drie gemeenten te stimuleren om meer te gaan bewegen en/of sporten.

Een onderdeel van de samenwerking is het project “bewegen met peuters”. In 2005 is voor het eerst een Mega Peutersspellensportdag georganiseerd. Het doel van deze dag is om peuters op een verantwoorde en leuke manier met beweging in aanraking te laten komen. In 2006 is dit concept met succes herhaald. Om dit project een vervolg te geven zijn een aantal peutergroepen opgericht. In Horst draaien 3 peutergroepen en in Sevenum is 1 peutergroep actief.

Steeds meer ouders informeren naar de mogelijkheden voor peuter- en kleutergym maar ook naar een vervolgtraject. “Welke mogelijkheden liggen er voor mijn kind na het peuter- en kleuterproject”? De vraag naar en behoefte van gymnastiekvormen neemt toe en dit is aanleiding voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie (KNGU) om in samenwerking met Sport 3 en betrokkenen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het opstarten van een nieuwe gymnastiekvereniging.

Het projectplan richt zich op een nieuw te vormen gezamenlijke gymnastiekvereniging in de (toen nog) gemeente Horst en de gemeente Sevenum. GV Wanssum is benaderd om als potentiele partner aan te schuiven bij dit project maar hadden geen interesse.

BronProjectplan Gymnastiek vereniging Horst aan de Maas Sevenum

De naam van de nieuwe gymnastiekvereniging is uiteindelijk bedacht door Gerda Raedts. Als je de naam in stukjes hakt word de gedachte erachter helder. Horst, Sevenum aan de Maas

Het vergaren van inmiddels niet weg te denken meubilair

In 2010 werd de nieuwe tumblingmat in gebruik genomen. Bedoeld om de gemaakte doelstelling bij de oprichting van Hosema - bevorderen van het menselijk bewegen in welke verschijningsvorm dan ook - te halen. Hosema heeft met dank aan het Maashorstfonds deze investering kunnen maken, en plukt tot op heden nog steeds de vruchten hiervan. Bijna elk lid van Hosema heeft wel eens op de mat gesprongen. De mat wordt meermaals per week gebruikt tijdens de lessen. Klik Maashorstfonds steunt HoSeMa voor het gehele artikel destijds in de Hallo Horst.

Bron: Hallo Horst aan de Maas