VERENIGING 

Een jonge vereniging met een rijke historie

Hosema is opgericht in 2007 nadat bleek dat er behoefte was aan een gymvereniging. Ze is daarmee een jonge vereniging. Begonnen met lessen voor peuters en kleuters is Hosema ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste verenigingen binnen de gemeente Horst aan de Maas. Naast peuter en kleutergym biedt Hosema ondertussen ook turnen, selectieturnen, en freerunning aan. Is het dan zomaar begonnen in 2007? Absoluut niet! Hosema kent een geschiedenis die veel rijker is. 

Oprichting Hosema

In het verleden hebben de gemeente Horst en de gemeente Sevenum twee gymnastiekverenigingen gekend, te weten Hellas Horst en Swentibold Sevenum. Swentibold Sevenum, opgericht in 1931, was jarenlang net als de voetbalvereniging uit Sevenum een sportvereniging. In 2000 is uiteindelijk besloten om de gymnastiekvereniging op te heffen vanwege een chronisch tekort aan gediplomeerde leiding. Hellas Horst is tot 1990 officieel lid geweest van de KNGB (voorloper KNGU). Naast een selectiegroep beschikte Hellas over enkele gemengde groepen (jongens- en meisjes turnen). Met de selectiegroep werden districtswedstrijden bezocht. Daarnaast werden door de vereniging enkele activiteiten naast het turnen georganiseerd. In Juli 2002 is de vereniging uiteindelijk definitief opgeheven.

De dichtstbijzijndste gymnastiekvereniging voor inwoners uit de gemeente Horst en Sevenum was vanaf dat moment te vinden in de gemeente Meerlo-Wanssum. GV Wanssum is een louter recreatieve vereniging met een aanbod voor meisjesturnen (7-11 jaar) en seniorengym.

Medio 2003 hebben de gemeenten Horst, Meerlo-Wanssum en Sevenum besloten om de krachten te bundelen op het gebied van sportbeleid. Onder de naam Sport 3 is een gezamenlijk projectplan opgesteld met als voornaamste doel inwoners uit de drie gemeenten te stimuleren meer te gaan bewegen en/of sporten.

Een onderdeel van de samenwerking is het project “bewegen met peuters”. In 2005 is voor het eerst een Mega Peutersspellensportdag georganiseerd. Het doel van deze dag is om peuters op een verantwoorde en leuke manier met beweging in aanraking te laten komen. In 2006 is dit concept met succes herhaald. Om dit project een vervolg te geven zijn een aantal peutergroepen opgericht. In Horst draaien 3 peutergroepen en in Sevenum is 1 peutergroep actief.

Steeds meer ouders informeren naar de mogelijkheden voor peuter- en kleutergym maar ook naar een vervolgtraject. “Welke mogelijkheden liggen er voor mijn kind na het peuter- en kleuterproject”? De vraag naar en behoefte van gymnastiekvormen neemt toe en dit is aanleiding voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie (KNGU) om in samenwerking met Sport 3 en betrokkenen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het opstarten van een nieuwe gymnastiekvereniging.

Het projectplan richt zich op een nieuw te vormen gezamenlijke gymnastiekvereniging in de (toen nog) gemeente Horst en de gemeente Sevenum. GV Wanssum is benaderd om als potentiële partner aan te schuiven bij dit project maar had geen interesse.

BronProjectplan Gymnastiek vereniging Horst aan de Maas Sevenum

De naam van de nieuwe gymnastiekvereniging is uiteindelijk bedacht door Gerda Raedts. Als je de naam in stukjes hakt wordt de gedachte erachter helder. Horst, Sevenum aan de Maas

Het vergaren van inmiddels niet weg te denken meubilair

In 2010 werd de nieuwe tumblingmat in gebruik genomen. Bedoeld om de gemaakte doelstelling bij de oprichting van Hosema - bevorderen van het menselijk bewegen in welke verschijningsvorm dan ook - te halen. Hosema heeft met dank aan het Maashorstfonds deze investering kunnen maken, en plukt tot op heden nog steeds de vruchten hiervan. Bijna elk lid van Hosema heeft wel eens op de mat gesprongen. De mat wordt meermaals per week gebruikt tijdens de lessen.

Bron: Hallo Horst aan de Maas

Bestuur

Card image

Bianca van den Berg


Voorzitter / Ledenadministratie / Activiteiten
Card image

Bart Spreeuwenberg


Penningmeester
Card image

Marja Janssen


Secretaris
Card image

Nienke Engelen


Technisch hoofd Turnen
Card image

Elly Klerken


Technisch hoofd Dans
Card image

William Christiaens


Materialen / Accommodatie
Card image

Pien Derks


Opleidingen / Algemene zaken
Card image

Vacature


???Hulp gevraagd!

Hosema is een gezonde, groeiende vereniging. Een vereniging die toekomstbestendig is en openstaat voor samenwerking met anderen. 

Binnen de diverse commissies zijn we nog op zoek naar versterking, mocht je je in willen zetten voor de vereniging waar je zoon / dochter met veel plezier naar toe gaat laat dit dan weten. Er is altijd iets te doen. Kleine taken, grote taken! We hebben nog veel wensen die we graag verder vorm zouden geven; bijvoorbeeld; sponsorcommissie, communicatie, grafische vormgeving.
Mail naar bestuur@hosema.nl als je interesse heb of meer informatie wilt.
 

Commissies

Activiteitencommissie


Esther Clabbers
Marleen Verberk

Kledingcommissie


Bianca van den Berg
Peggy Degan
Jenny Driessen
Rianne Cremers
Vivienne van Helden
Monique Franssen

PR & Communicatie


Josien Raedts
Floor van Kempen

Website


Rick Janssen

Sponsorcommissie


Vacature

Materiaalcommissie


William Christiaens
Bianca van den Berg

Wedstrijd & Jury commissie turnen


Josien Raedts
Jacky Pennings